امکانات

اولين مجموعه "كتاب هاي نوروزي" سيماي فرشتگان📚

كتابچه اول: آينده سازان📕

كتابچه دوم: داستان گويي📗

لوح فشرده: داستان خواني📀

نويسندگان: دانش آموزان سيماي فرشتگان 🏵

 

روز بزرگداشت شيخ بهايي⚗️

حکیم، علامه فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ[۳] و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و مخترع نان سنگك.

 روز بزرگداشت شيخ بهايي⚗️

حکیم، علامه فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ[۳] و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و مخترع نان سنگك.

اطلاعات مهدکودک

تلفن: 02177900993

اینستاگرام مهدکودک

کانال تلگرام مهدکودک

تهران، 46متری شهید ثانی، نبش میدان40

 

اطلاعات دبستان

تلفن: 02177911016

اینستاگرام دبستان

کانال تلگرام دبستان

تهران، نارمک، چهارراه تلفنخانه، کوچه درهوشت، پلاک18 و 20

 

اطلاعات استخر

تلفن: 02177939394

اینستاگرام استخر

کانال تلگرام استخر

تهران، چهارراه تلفنخانه، کوچه زرکش، پلاک7

 

منو کاربردی