امکانات

اطلاعات مهدکودک

تلفن: 02177900993

اینستاگرام مهدکودک

کانال تلگرام مهدکودک

تهران، 46متری شهید ثانی، نبش میدان40

 

اطلاعات دبستان

تلفن: 02177911016

اینستاگرام دبستان

کانال تلگرام دبستان

تهران، نارمک، چهارراه تلفنخانه، کوچه درهوشت، پلاک18 و 20

 

اطلاعات استخر

تلفن: 02177939394

اینستاگرام استخر

کانال تلگرام استخر

تهران، چهارراه تلفنخانه، کوچه زرکش، پلاک7

 

منو کاربردی