افتخارات

مبينا اصلاني
رتبه سوم مسابقات ويلون منطقه ٨
آرشيدا حسيني رتبه دوم مسابقات پيانو منطقه ٨
 آترينا يزداني رتبه دوم مسابقات مشاعره منطقه ٨
مهرسا روحاني منش رتبه سوم مسابقات داستان نويسي منطقه ٨

مارال داوود آبادي رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨


نگار فرنقي نژاد رتبه اول مسابقات تنبك منطقه ٨
آندريا جمالي رتبه دوم مسابقات پيانو منطقه ٨
آيلين بنايي رتبه سوم مسابقات مشاعره منطقه ٨ 
محيا سميعي رتبه دوم مسابقات داستان نويسي منطقه ٨
رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨آرينا ايماني رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات نقاشي گواش منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات مشاعره منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات داستان نويسي منطقه ٨
هديه دهخدايي رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨
باران غلامي رتبه اول مسابقات تنبك منطقه ٨
پريا زارعي رتبه دوم مسابقات پيانو منطقه ٨
مبينا اصلاني رتبه اول مسابقات كتابخواني  منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات مشاعره منطقه ٨


فرنيا ايزدپناه رتبه اول مسابقات نقالي در منطقه ٨ تهران

سپيناز رعدي رتبه اول مسابقات داستان نويسي منطقه ٨ تهران

مائده خروشي رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨

ستايش سينكي رتبه سوم مسابقات پيانو منطقه ٨
آترينا يزداني رتبه اول مسابقات پيانو منطقه ٨
ستايش سينكي رتبه اول مسابقات مشاعره در منطقه
رتبه اول قرائت قرآن در منطقه
رتبه سوم نقاشي رنگ روغن در منطقه
 آرينا ايماني رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات نقاشي گواش منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات مشاعره منطقه ٨
رتبه دوم مسابقات داستان نويسي منطقه ٨
آنيتا ميرغلامي رتبه دوم مسابقات داستان نويسي منطقه ٨ تهران
رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨ تهرانآتنا روستايي رتبه اول مسابقات كتابخواني منطقه ٨
اطلاعات مهدکودک

تلفن: 02177900993

اینستاگرام مهدکودک

کانال تلگرام مهدکودک

تهران، 46متری شهید ثانی، نبش میدان40

 

اطلاعات دبستان

تلفن: 02177911016

اینستاگرام دبستان

کانال تلگرام دبستان

تهران، نارمک، چهارراه تلفنخانه، کوچه درهوشت، پلاک18 و 20

 

اطلاعات استخر

تلفن: 02177939394

اینستاگرام استخر

کانال تلگرام استخر

تهران، چهارراه تلفنخانه، کوچه زرکش، پلاک7

 

منو کاربردی