فوق برنامه ها

فوق برنامه ها:
لذت علم (علوم آزمایشگاه) 
بهداشت روان ( روان شناسی برای کودکان) 
کامپیوتر ( از آموزش های ابتدایی تا برنلمه نویسی)
موسیقی ( آموزش پیانو، دف، فلوت، بلز...) 
شعر و خوش نویسی ( آموزش حافظ خوانی، پرده خوانی، نقالی و مشاعره به همراه خوش نویسی...) 
طراحی و نقاشی ( آموزش اتد های متفاوت و تکنیک های خلاقانه) 
چرتکه ( محاسبه ریاضی در کمترین زمان) 
زبان انگلیسی ( با به روز ترین شیوه های آموزشی و توجه ویژه به مکالمه) 
معاینات پزشکی توسط پزشک مجتمع سیمای فرشتگان 
برگزاری اردو های تفریحی، آموزش ، علمی و پژوهشی 
برگزاری مراسمات ایرانی ، جشن های تولد در کنار نوازندگان برتر موسیقی کودک