ثبت نام در مدرسه

مراحل ثبت نام در دبستان سیمای فرشتگان

مهلت پیش ثبت نام از بهمن تا فروردین هر سال خواهد بود، پایان اردیبهشت ظرفیت مجموعه تکمیل میباشد.