فوق برنامه ها

فوق برنامه های سالی تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

زبان انگلیسی،کامپیوتر،رباتیک،سلامت روان،هنر،مهارتهای زندگی،آزمایشگاه،بازی و ریاضی